Dienstverlening

De kracht van Unravelling

Unravelling is een onderzoeksbureau, specifiek gericht op rekenkameronderzoek, raadsonderzoek, integriteitsonderzoek en feitenonderzoek. Unravelling heeft expertise op het terrein van bestuurskunde, sociale wetenschappen, bedrijfseconomie, gezondheidszorg en het juridisch instrumentarium.

De organisatie werkt daarnaast als netwerkorganisatie. Dit betekent dat Unravelling specifieke experts samenbrengt voor het uitvoeren van een onderzoek. Afhankelijk van het onderzoeksontwerp wordt het onderzoeksteam samengesteld. Daarmee leveren we maatwerk in onze dienstverlening.

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem