Vacature junior onderzoeker | 4 maart 2022

Unravelling is op zoek naar een junior onderzoeker.
Plaats:        Arnhem
Opleiding:  WO Master, bijvoorbeeld rechten, bestuurskunde, psychologie
Contract:    24-32 uur, flexibele werktijden, contract bepaalde tijd

Wat voor bedrijf is Unravelling Onderzoek & Advies?

Unravelling is een onderzoeksbureau met de ambitie om te groeien. We hebben een sterke focus op integriteitsonderzoek, rekenkameronderzoek en andere vormen van onafhankelijk feitenonderzoek. Opdrachtgevers zijn onderzoeksorganisaties in de publieke sector, zoals rekenkamers en integriteitscommissies. We kijken naar de uitvoering in het verleden en het heden om te leren voor de toekomst. Het doel van ons werk is het verbeteren van het openbaar bestuur. We hebben een positieve insteek: veel gaat goed en veel kan (nog) beter!

Op dit moment bestaat het team uit vier personen: Martijn Mussche, Miriam Dorigo, Rubin ten Broeke en Shauni Drost. De intentie is om het team de komende tijd uit te breiden.

Rubin ten Broeke en Shauni Drost

Wat houdt het werk in?

Integriteitsonderzoeken richten zich veelal op (vermoedelijke) misstanden of grensoverschrijdend gedrag. Rekenkameronderzoek kan gaan over ieder onderwerp dat speelt binnen een gemeente, provincie of waterschap. Denk aan coronabeleid, jeugdzorg, participatiebeleid of integrale veiligheid. Vaak werken we daarbij samen met externe deskundigen. We voeren de integriteits- en rekenkameronderzoeken in teamverband uit. Zo bestaat het onderzoeksteam meestal uit twee tot vier personen. Jouw werk bestaat uit deskresearch, het afnemen van interviews, het opstellen van gespreksverslagen, het analyseren van feiten en het opstellen en presenteren van een bevindingenrapport.

Wie ben je en wat vragen we van je?

Je bent bijna of net afgestudeerd. Je bent enthousiast, nieuwsgierig en kan zowel zelfstandig als in samenwerkingsverband werken. Je vindt het leuk om je te verdiepen in een grote hoeveelheid bronmateriaal, je werkt systematisch en bent analytisch sterk. Schrijfvaardigheid is cruciaal om te komen tot heldere onderzoeksbevindingen. Affiniteit of ervaring met een specifiek aspect binnen de (gemeentelijke) overheid is een pre.

Wat bieden we?

Onze thuisbasis is een flexkantoor in het centrum van Arnhem. Een typische werkweek bestaat uit twee kantoordagen in Arnhem en/of interviewdagen op locatie en thuiswerkdagen. Flexibiliteit is ons uitgangspunt. We werken intensief samen, vanuit een open houding, gericht op leren en ontwikkelen in een fijne collegiale sfeer.

Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 2.600,- (op basis van 40 uur) voor een pas afgestudeerde. Het precieze bedrag stemmen we af op basis van jouw kennis en ervaring.

Meer informatie?

Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Martijn Mussche via het telefoonnummer: 0615947001.

Sollicitatie?

Mail uiterlijk 13 maart 2022 een motivatiebrief en CV aan Martijn Mussche via m.c.mussche@unravelling.nl.