Visie & doel

Unravelling Onderzoek & Advies is in september 2011 door Martijn Mussche opgericht als onderzoeksbureau voor de publieke sector. Doel van de organisatie is om een bijdrage te leveren aan het krachtiger maken van het openbaar bestuur. Veel gaat al goed, en veel kan nog beter.

De focus van Unravelling ligt bij het doen van (rekenkamer)onderzoek ter ondersteuning van de controlerende taak . De taak zoals gemeenteraden en Provinciale Staten die uitvoeren. Het gaat om controle op de doeltreffendheid, doelmatigheid of rechtmatigheid. Deze controle vindt plaats op basis van onderzoek:

  • door gemeenteraad of Provinciale Staten zelf, of
  • op basis van onafhankelijk geïnitieerd en vormgegeven onderzoek door een rekenkamer.

Belangrijk uitgangspunt bij rekenkamer- of raadsonderzoek is dat het om onderzoek van feiten gaat: gebeurtenissen, omstandigheden, besluiten, acties et cetera. Dit leidt tot onderbouwde bevindingen over oorzaken, gevolgen en verbanden. De feiten mogen niet ter discussie staan. De bevindingen moeten op logische wijze leiden tot conclusies over de doeltreffendheid, doelmatigheid of rechtmatigheid van de gemeentelijke of provinciale taakuitvoering. Het is aan een rekenkamer om hierover scherpe conclusies te trekken en aanbevelingen te formuleren en het is aan de gemeenteraad of aan provinciale staten om deze al dan niet over te nemen. Dit is in beginsel een duidelijk onderzoeksproces. De uitdaging zit in het ontrafelen en blootleggen van belangen, meningen, feiten en  omstandigheden.

Dit ontrafelen, ontvlechten of ontwarren is de kerntaak van Unravelling.
Het onderzoeksbureau richt zich met name op het uitvoeren van rekenkamer- of raadsonderzoek in opdracht van rekenkamer(commissie)s of gemeenteraden.  

muur

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem