Rekenkameronderzoek communicatiebeleid Steenbergen | 10 feb 2017

Hoe communiceert de gemeente met haar inwoners? De rekenkamercommissie Steenbergen evalueerde de uitvoering van het communicatiebeleidsplan aan de hand van twee cases.

Rekenkameronderzoek Steenbergen Unravelling

Gesprekken tussen de rekenkamercommissie en Unravelling over deze evaluatie resulteerden in een quickscan naar het communicatiebeleid en de uitvoering daarvan. De focus lag vooral op beleidscommunicatie. Het onderzoek vond plaats aan de hand van twee casussen. Het moesten afgeronde  casussen zijn, over een voor inwoners belangrijk onderwerp, met veel communicatie tussen gemeente en inwoners. Hieruit volgden de casus Vluchtelingenopvang en de casus Reconstructie N257.

In 2013 is het huidige communicatiebeleidsplan vastgesteld. Dit vormt het kader voor het communicatiebeleid tot en met 2017. Uit het rekenkameronderzoek volgde dat de gemeente te weinig ingezet heeft op leren en verbeteren. Het voorgaande communicatiebeleid is niet geëvalueerd, waardoor er geen zicht is op wat er goed ging en wat er beter moest in het nieuwe communicatiebeleid en de uitvoering daarvan. Dat is ook een van de belangrijkste aanbevelingen: evalueer het communicatiebeleid alvorens een nieuw beleid te ontwikkelen. Een van de uitgangspunten van het communicatiebeleid is het streven naar synergie en verbinding. In beide cases is het aantoonbaar dat de gemeente weliswaar streefde naar regie in de communicatie en naar verbinding met inwoners, maar dat het niet lukte de synergetische verbinding te realiseren.

Bijzonderheden

Najaar 2015 was de opvang van vluchtelingen een actueel en gevoelig vraagstuk. De casus Vluchtelingenopvang heeft veel losgemaakt in Steenbergen. Ook de keuze voor deze casus lag gevoelig. Juist doordat het zo’n bijzondere casus was, bood het een mooie gelegenheid om het communicatiebeleidsplan en de uitvoering daarvan te testen. Het debat met de inwoners op 21 oktober 2015 verliep grimmig. Het werd een leerervaring en raad, college en ambtelijke organisatie hebben de daarop volgende bijeenkomsten ook anders aangepakt. Terugkijkend is te zien dat het Steenbergse debat het eerste was in een reeks van vergelijkbare debatten, in gemeenten zoals Geldermalsen, Oranje en Purmerend. In vergelijking met die gemeenten is het debat in Steenbergen weliswaar grimmig, maar grotendeels volgens plan en in ieder geval zonder geweld verlopen.

Doorwerking

In de oordeelsvormende raadsvergadering van 8 februari 2017 gaven zowel de wethouder als de burgemeester aan zich te kunnen vinden in de aanbevelingen. Het college neemt de aanbevelingen over en is al aan de slag met de voorbereiding voor het nieuwe communicatiebeleidsplan.


Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Steenbergen
Onderzoeker: Martijn Mussche
Oplevering rapport: december 2016

Rapport Rekenkameronderzoek communicatie Steenbergen