Over ons

Unravelling Onderzoek & Advies is in 2011 opgericht als onderzoeksbureau voor de publieke sector. We werken veelal voor onafhankelijke onderzoekscommissies en rekenkamers van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Daarnaast voeren we onafhankelijk en objectief onderzoek uit voor semipublieke organisaties zoals onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorginstellingen.

Unravelling kijkt met lichte verwondering en met grote interesse en betrokkenheid naar het openbaar bestuur. Verwondering vanwege de intrinsieke complexiteit van het openbaar bestuur die niet altijd leidt tot doeltreffend en doelmatig werkende organisaties. Interesse en betrokkenheid vanwege de directe relatie tussen openbaar bestuur en het algemene publieke belang: een evenwichtige, gezonde, duurzame en welvarende maatschappij. Onze onderzoekers dragen daar graag aan bij.

De kracht van Unravelling is dat we een een sterke focus hebben op onafhankelijk en objectief onderzoek. Unravelling heeft expertise op het terrein van bestuurskunde, sociale wetenschappen, bedrijfseconomie, gezondheidszorg en het juridisch instrumentarium. De organisatie werkt daarnaast als netwerkorganisatie. Dit betekent dat Unravelling specifieke experts samenbrengt voor het uitvoeren van een onderzoek. Afhankelijk van het onderzoeksontwerp wordt het onderzoeksteam samengesteld. Daarmee leveren we maatwerk in onze dienstverlening.

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem