Raadsenquête

De gemeenteraad is het orgaan binnen de gemeente dat de hoofdlijnen van het beleid vaststelt en de uitvoering ervan (door het college van B&W) controleert. Bij de uitoefening van zijn controlerende taak kan de gemeenteraad onderzoek laten uitvoeren. Daarbij kan de raad kiezen voor een krachtig en belangrijk instrument: het raadsonderzoek,  in de praktijk ook wel raadsenquête genoemd (art. 155a t/m 155f Gemw.).

Voor de uitvoering van een raadsenquête stelt de raad een onderzoekscommissie in die uitsluitend uit leden van de gemeenteraad bestaat: de enquêtecommissie. In de regel met ondersteuning van een extern onderzoeksbureau, onderzoekt de enquêtecommissie het functioneren van het gemeentebestuur over een bepaald onderwerp. De enquêtecommissie kan getuigen en deskundigen - waar nodig onder ede - horen. Unravelling kan de enquêtecommissie daar bij ondersteunen.

De raadsenquête is een zwaar instrument. Het wordt doorgaans ingezet wanneer er sprake is van een gebeurtenis of situatie met grote financiële en maatschappelijke impact voor een gemeente. Zo vormt budgetoverschrijding van een groot project een sprekend voorbeeld of kan het vermoeden van onjuist of niet informeren van de gemeenteraad aanleiding vormen voor het instellen van een raadsenquête.

Als onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau kan Unravelling ondersteunen bij de uitvoering van een raadsenquête en andere vormen van raadsonderzoek. Die ondersteuning kan variëren van het uitvoeren van onderzoek door deskresearch, het afnemen van interviews of het schrijven van een onderzoeksrapport tot het invullen van de secretarisrol. Terwijl de onderzoekscommissie de eindregie houdt en de raad eindverantwoordelijk is, nemen wij u veel werk uit handen.

Kortom: de raadsenquête is een krachtig instrument dat veel mogelijkheden biedt bij impactvolle kwesties. Het brengt de raad in positie en levert de gemeente uiteindelijk waardevolle lessen voor de toekomst op.

Statenonderzoek

Op provinciaal niveau kunnen Provinciale Staten besluiten tot het instellen van een statenonderzoek. Dit is qua opzet en uitvoering zeer vergelijkbaar met de gemeentelijke raadsenquête (art. 151a t/m 151f PW).

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem