Opinie

Hieronder staan korte stukken over voor Unravelling relevante onderwerpen. Omdat deze stukken de visie van Unravelling bevatten over de verbetering van het openbaar bestuur, duiden we ze expliciet aan als opiniestukken.

Opinie

Vertrouwen tussen raad en college: komt te voet en gaat te paard? | 1 juni 2023

Opinie

Waterschapsverkiezingen 2023 | 2 maart 2023

Opinie

Vooruitblik: geen raadsleden meer in rekenkamers | 8 februari 2023

Opinie

Heeft de decentrale rekenkamer een taak op het vlak van integriteitsonderzoek? | 12 januari 2023

Opinie

Huisvesting van statushouders | 23 november 2022

Opinie

Integriteit in het openbaar bestuur | 27 oktober 2022

Opinie

Drie tips voor het interesseren van de raad voor de onderwerpen van rekenkameronderzoek | 14 september 2022

Opinie

Normenkader als meetlat in rekenkameronderzoek | 31 augustus 2022

Opinie

Terugwinnen vertrouwen in de lokale overheid | 28 juli 2022

Opinie

Betrokkenheid burgers bij lokale rekenkamers | 29 juni 2022

Opinie

Blogserie wettelijke taken gemeentelijke rekenkamers: rechtmatigheid | 19 april 2022

Opinie

Blogserie wettelijke taken gemeentelijke rekenkamers: doelmatigheid | 16 maart 2022

Opinie

Blogserie wettelijke taken gemeentelijke rekenkamers: doeltreffendheid | 23 feb 2022

Opinie

Datagestuurde beleidsontwikkeling: wat is het en hoe onderzoek je het? | 9 dec 2021

Opinie

Voorwaarden voor een goed functionerende rekenkamer | 16 sept 2021

Opinie

Onafhankelijke rekenkamer of amendement? | 25 aug 2021

Opinie

Op naar een onafhankelijke rekenkamer | 23 okt 2019

Opinie

Escalatie van commitment | 7 okt 2019

Opinie

Wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’ | 5 dec 2018

Nieuws / Opinie

Rekenkameronderzoeken grondexploitatie: een korte meta-analyse | 29 juni 2018

Opinie

Vertrouwelijkheid en rekenkameronderzoek (deel 3) | 31 mei 2017

Opinie

Vertrouwelijkheid en rekenkameronderzoek (deel 2) | 10 apr 2017

Opinie

Inactieve rekenkamercommissies | 31 dec 2016

Opinie

Vertrouwelijkheid en rekenkameronderzoek (deel 1) | 30 sept 2016

Opinie

Geen discussie maar normbedrag + transparante rekenkamer | 12 mei 2014

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem