Feitenonderzoek

Onafhankelijk en objectief feitenonderzoek kan in veel verschillende situaties wenselijk zijn. Denk aan kwesties waarbij de juistheid van het handelen door de overheid in twijfel wordt getrokken, bijvoorbeeld door een inwoner of ondernemer die zich onheus behandeld voelt. Of wanneer de toedracht van een bepaald voorval onduidelijk is en het wenselijk is inzicht te krijgen in het geheel van factoren dat een rol heeft gespeeld.  Of aan situaties waarbij het functioneren van een medewerker er discussie staat en er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Eigenlijk is een dergelijk onderzoek aan te bevelen in iedere situatie waarin onafhankelijke vaststelling van de feiten noodzakelijk is om een afgewogen oordeel te kunnen komen. Dat doen wij door feiten en meningen te onderscheiden van relevante feiten. Zorgvuldigheid en oog voor detail dragen bij aan draagvlak voor de uitkomst van het onderzoek. Daarnaast gaan wij sensitief te werk, met oog voor de menselijke kant. Uiteindelijk is het zaak te achterhalen wat de werkelijke redenen zijn die tot het voorval of de (mogelijke inadequate) manier van handelen hebben geleid. Het uiteindelijke doel van vrijwel alle opdrachtgevers is om te leren en om vergelijkbare kwesties in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem