Duurzaamheid

Duurzaamheid begint bij jezelf, bij de eigen organisatie

Dat is de kern van de duurzaamheidsvisie van Unravelling. Geen hoogdravende vergezichten.
Maar wat kan je als onderzoeksbureau zelf doen om schoner en milieuvriendelijker te werken? In ieder geval helpt het om een aantal duidelijke richtlijnen te hebben:

Afval en recycling: we scheiden de afvalstromen plastic, papier, glas, gft en restafval en we retourneren gebruikte printertoners.

Autogebruik: indien het reizen per trein niet praktisch is (zie hierboven), reizen we met een auto uit duurzaamheidsklasse A, met een maximale CO2-uitstoot van <95 gram/km (Toyota Prius).

Bank: Triodos Bank, vanwege de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Biologisch: waar mogelijk gebruiken we producten met het EKO-keurmerk.

Eerlijke wereldhandel: waar mogelijk gebruiken we producten met het Fair Trade-keurmerk (bijvoorbeeld koffie met Max Havelaar-keurmerk).

Energieverbruik: we verbruiken 100% duurzame elektriciteit en groen gas, en proberen zo energiezuinig mogelijk te werken, bijvoorbeeld door uitsluitend led- of spaarlampen te gebruiken;

Openbaar vervoer: we reizen per trein, in ieder geval naar die locaties die op loopafstand (10 min.) van een treinstation liggen.

Paperless office: we werken aan een papierloze bedrijfsvoering, zowel in het primaire proces als ook bij de ondersteunende processen.  De algemene richtlijn is dat we alleen afdrukken als een geprint document meerwaarde heeft voor de klant. Als onderzoeksbureau is documentstudie een belangrijk onderdeel van het werk.
We vragen documenten zoveel mogelijk digitaal aan te leveren, en bestuderen en bewerken deze ook digitaal. Er is met de juiste hardware en software geen noodzaak om documenten af te drukken. Ook de administratie verloopt digitaal en waar derden ons deze mogelijkheid bieden, zullen we zeker papierloos werken. Dit betekent voor opdrachtgevers dat we zullen vragen of de facturering digitaal (pdf) kan plaatsvinden.
De ervaringen met papierloos werken zijn zeer positief. Hoewel papiergebruik niet helemaal te voorkomen is, is onze inschatting dat het papiergebruik gedecimeerd is.

Papier: we gebruiken uitsluitend papier met het FSC-keurmerk.

We kopen 100% duurzaam in volgens de minimumcriteria die de Nederlandse overheden hanteren (zie www.pianoo.nl/duurzaaminkopen).

duurzaamheid Unravelling

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem