John Bosdam

Mijn naam is John Bosdam. Mensgericht denken is de rode draad in mijn carrièrepad. In 2014 begon ik met een opleiding Economie en Bedrijfseconomie, waarop de master in Marketing (cum laude) volgde. Deze rondde ik in 2019 af. Tijdens mijn studieperiode groeide mijn interesse in (bedrijfs-)processen en hun efficiëntie en doelmatigheid. Daarnaast ontdekte ik op de universiteit mijn voorliefde voor gedragswetenschappen en voor onderzoek. Na mijn master heb ik 5 jaar in de IT gewerkt, waarbij ik het belang van doelmatige en efficiënte processen in de praktijk ondervond. Ik heb me ingezet om complexe IT-processen te verbeteren, verduidelijken en versimpelen, allemaal met als doel om uiteindelijk de eindgebruiker een begrijpelijk en werkbaar stukje IT aan te bieden. Bij deze werkzaamheden speelden efficiëntie, effectiviteit en mens- (en proces-)gericht een grote rol.

In april 2024 begon ik bij Unravelling als onderzoeker. In het onderzoekswerk komen alle eerdergenoemde aspecten terug en kan ik daarnaast mijn analytische en kritische blik gebruiken om bij te dragen aan verbetering van publiek beleid en het onderzoeken van integriteitskwesties. Mijn drijfveer is het uitvoeren van kwalitatief sterk onderzoek, waarbij de resultaten direct gebruikt kunnen worden om verbeteringen door te voeren.

John Bosdam zw

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem