Minister Plasterk schrapt mogelijkheid rekenkamerfunctie | 18 jul 2015

Minister Plasterk wil in 2016 een wetsvoorstel indienen waarmee de rekenkamerfunctie uit de Gemeentewet wordt geschrapt en alleen de rekenkamer blijft bestaan. De achtergrond hiervan is dat de huidige wetgeving gemeenten te weinig richting geeft en teveel vrijheid laat bij het inrichten van de rekenkamerfunctie.

De minister stelt dat er gemeenten zijn met nauwelijks functionerende vormen van rekenkamerfuncties. Hieronder vallen gemeenten zonder rekenkamerfunctie, langdurige inactiviteit of een slapend bestaan van de rekenkamerfunctie[1] en gemeenten die zeer fors bezuinigen op de rekenkamerfunctie.[2] Ook zijn er vormen van rekenkamerfuncties die (bijna) nooit onderzoek verrichten en gemeenten waar de rekenkamerfunctie wordt uitgevoerd door alleen raadsleden. In al die gevallen kennen gemeenten onvoldoende gewicht toe aan het belang van een goede rekenkamerfunctie. Ook blijkt dat naast de bovengenoemde gevallen ook in andere gemeenten de rekenkamerfunctie een zeer bescheiden positie inneemt.

De bedoeling van het wetsvoorstel is de positie van lokale rekenkamers binnen het gemeentelijk bestel te versterken. Minister Plasterk stelt dat nu gemeenten met de decentralisaties veel nieuwe taken en middelen toebedeeld hebben gekregen, onafhankelijke controle op de besteding van middelen van groter belang dan ooit is.

Het beoogde wetsvoorstel leidt tot commotie onder rekenkamercommissies. Het bestuur van de NVRR stelt voor de rekenkamercommissie – de rekenkamerfuncties waarin raadsleden zitten – als aparte vorm af te schaffen en lokale rekenkamers alleen nog met externe, onafhankelijke leden te bezetten.  Het bestuur van de NVRR schaart zich daarmee achter het beoogde wetsvoorstel.  Diverse rekenkamers en rekenkamercommissies met raadsleden in de gelederen zijn het niet eens met dit standpunt. Na de zomer van 2015 vindt verdere discussie plaats in NVRR-verband.

Zie ook: Kamerbrief Plasterk – Actieplan lokale rekenkamers | Verslag expertbijeenkomsten lokale rekenkamers – PBLQ Zenc | Onderzoek naar budgetten en samenwerking van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies – Berenschot


[1] 8% van de gemeenten heeft een slapende of inactieve rekenkamer, waar dus gedurende langere tijd of helemaal nooit onderzoek wordt uitgevoerd.

[2] 42% van de gemeenten bezuinigt op de rekenkamer. Een derde daarvan met meer dan 50% sinds 2011.