Nieuwe rekenkamercommissie SED gestart | 1 mei 2012

In april is de nieuwe rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) van start gegaan. Unravelling staat deze rekenkamercommissie bij in de functie van secretaris/onderzoeker.

De nieuwe rekenkamercommissie SED is de opvolger van de eerdere rekenkamercommissie WEDA. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling van Medemblik, is per 1 januari 2011 de samenwerking met de gemeenten Wervershoof en Andijk, voor wat betreft de instandhouding van een gemeenschappelijke rekenkamercommissie komen te vervallen. De gemeente Stede Broec is toegetreden tot de gemeenschappelijke rekenkamercommissie. Stede Broec fungeert ook als thuisbasis en penvoerder van de rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie SED bestaat uit:

  • Hans Gerrits Jans (voorzitter)
  • Jeannette Riensema (extern lid)
  • Martijn Dekker (extern lid)

Martijn Mussche van Unravelling is per 1 mei 2012 in dienst getreden als secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie. Eind mei zal de rekenkamercommissie de onderzoeksopzet van het eerste rekenkameronderzoek vaststellen. Naar verwachting zal de rekenkamercommissie in het najaar van 2012 het eerste onderzoek opleveren.