Plasterk wil niet af van lokale rekenkamer | 16 jan 2013

Najaar 2012 ging nog even het gerucht dat minister Plasterk het nut van de lokale rekenkamers betwijfelde. Inmiddels blijkt dat de minister het nut daarvan wel degelijk inziet.

Unravelling Plasterk rekenkamer

Uit een artikel in Binnenlands bestuur blijkt dat Minister Plasterk grote waarde hecht aan goed functionerende rekenkamers en geen voorstander is van het uithollen ervan. De opvatting dat rekenkamers een wezenlijk onderdeel vormen van het gemeentelijke − en provinciale − bestel wordt versterkt door het ‘proces van de decentralisatie en het daarvoor benodigde vertrouwen in de gemeentelijke financiële verantwoording’, aldus de minister in zijn antwoorden.


beantwoording-kamervragen-over-controle-op-de-uitgaven-door-gemeenten