Rkc SED onderzoekt de programmabegroting | 21 jul 2016

De rekenkamercommissie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland start een onderzoek naar de programmabegroting en de kadernota in de drie gemeenten.

Unravelling Stede Broec Enkhuizen Drechterland

De hoofdonderzoeksvraag luidt: In hoeverre stelt de programmabegroting de raad in staat, ten aanzien van beheer, autorisatie en allocatie, zijn kaderstellende rol op een goede wijze in te vullen?

Schema programmabegroting

Het onderzoek richt zich op de totstandkoming en behandeling, de inhoud en de verwachtingen rond de programmabegroting en de daaraan voorafgaande kadernota.

Oplevering van het rapport is voorzien in het najaar van 2016.