Rkc SED participeert in rekenkameronderzoek HVC | 23 sept 2013

De Rekenkamercommissie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland participeert met nog 16 rekenkamercommissies in een gezamenlijk onderzoek naar de Noord-Hollandse huisvuilverwerker HVC.

De directe aanleiding voor het onderzoek is de zorg die in verschillende gemeenteraden is ontstaan over de meer ondernemende en meer risicovolle koers die HVC de afgelopen periode ging varen. De CDA-fractie in Enkhuizen heeft bijvoorbeeld raadsvragen gesteld over het voornemen van HVC om voor € 58 miljoen 51 procent van de aandelen van Stadsverwarming Purmerend B.V. te verwerven. Het overnemen van deze verliesgevende onderneming door het eveneens verliesgevende HVC zorgt voor kritische vragen.

Met dit gezamenlijke onderzoek willen de 17 rekenkamercommissies inzicht verschaffen in de verhouding tussen gemeenten en de HVC wat betreft gemeentelijke taken en commerciële activiteiten, besluitvorming, risico’s, risicobeheersing en verantwoording. Het onderzoek is bedoeld om de raden van de participerende gemeenten te ondersteunen bij hun kaderstellende en controlerende taak.

De oplevering van het rekenkamerrapport is naar verwachting begin mei 2014.