Rkc SED start onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen | 1 sept 2015

De gemeenteraad heeft raadsvoorstellen nodig om zijn werk goed te doen. De raad kan op basis van degelijke raadsvoorstellen zorgvuldige, goed overwogen keuzes maken en goede kaders stellen. De rekenkamercommissie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland onderzoekt de kwaliteit van de raadsvoorstellen in deze gemeenten.

Unravelling Sted Broec Enkhuizen Drechterland

Het raadsvoorstel moet ook de controle door de raad mogelijk maken. In een raadsvoorstel stelt de raad normen voor controle van de uitvoering (tijd, geld, kwaliteit). Ook heeft een raadsvoorstel een functie als het gaat om het afleggen van politieke verantwoording aan de samenleving over de gemaakte keuzes en gestelde prioriteiten. Een goed raadsvoorstel voorkomt discussies, over wat met het raadsvoorstel of raadsbesluit bedoeld wordt. Het raadsvoorstel is daarmee een hulpmiddel in de communicatie tussen raad en college.

In het Jaarplan 2015 had de Rkc SED het onderwerp Kwaliteit van de raadsvoorstellen als potentieel onderzoeksonderwerp voor 2015 aangemerkt. Afstemming met de presidia van Enkhuizen en Drechterland maakte duidelijk dat de raden van deze twee gemeenten zich goed konden vinden in dit onderwerp. Afstemming met het presidium van Stede Broec moet nog plaatsvinden, zodat ook dit presidium zijn input kan geven. De Rkc SED heeft inmiddels een quick scan uitgevoerd en heeft op basis van alle beschikbare informatie besloten een onderzoek naar de kwaliteit van de raadsvoorstellen in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland op te starten.

De hoofdonderzoeksvraag luidt:

Stellen de raadsvoorstellen de raad in staat zijn kaderstellende en controlerende rol op te pakken?

Het onderzoek wordt eind 2015 opgeleverd.