Onderzoeksvisie

Visie op rekenkameronderzoek

Rekenkameronderzoek is een belangrijke instrument in de controle op beleidsuitvoering. Goed rekenkameronderzoek is relevant, onafhankelijk, scherp en feitelijk.

Relevant: Een rekenkameronderzoek moet a priori zin hebben. Het moet kunnen leiden tot een noodzakelijke verbetering in een belangrijk beleidsproces.

Onafhankelijk: Een rekenkamer werkt onafhankelijk. Dit komt tot uiting in de onderwerpkeuze als ook in de uitvoering van het onderzoek.

Scherp: Een rekenkameronderzoek belicht met name die kanten van beleid, organisatie en uitvoering die niet goed gaan. Door dit met de nodige scherpte te doen ontstaat een impuls tot verbetering.

Feitelijk: Een rekenkameronderzoek is gebaseerd op feiten. Feiten die niet ter discussie kunnen staan omdat ze aan te tonen zijn op basis van meerdere bronnen, bijvoorbeeld gesprekken, procesbeschrijvingen, besluiten, jaarrekeningen, et cetera. Het gaat om feiten, niet om meningen, verwachtingen of intenties.

Martijn Mussche onderzoeksvisie

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem