Rekenkameronderzoek Grote projecten | 13 apr 2015

Grote projecten – en zeker grote bouwprojecten – hebben een impact op de gemeente en haar inwoners. Het is daarbij uit meerdere rekenkameronderzoeken bekend dat grote projecten de neiging hebben om kaders van tijd, geld, kwaliteit en risico te overschrijden. Reden genoeg voor de Rkc SED om de beheersing van grote projecten te onderzoeken.

Het rekenkameronderzoek richtte zich op de vraag hoe de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland omgaan met grote bouwprojecten als het gaat om kaderstelling, betrokkenheid van de inwoners en risicobeheersing.

Nieuw gemeentehuis Drechterland

Om het onderzoek behapbaar te houden heeft de rekenkamercommissie in elk van de drie gemeenten een omvangrijk bouwproject als casus gekozen. De focus lag op grote bouwprojecten die een impact hebben op de gemeente, waarbij mogelijk delen van de bevolking bezwaren hebben, of waarbij sprake kan zijn van onteigening. Er is gekozen voor:

  • Stede Broec: ’t Postkantoor (van 2007 tot en met 2012);
  • Enkhuizen: Recreatieoord Enkhuizer Zand (van 2003 tot nu);
  • Drechterland: Centrumplan (van 2008 tot nu).

Bijzonderheden

Een algemeen leerpunt is dat risico’s onlosmakelijk verbonden zijn met grote bouwprojecten. Grote projecten zijn veelomvattend en complex. De risico’s nemen toe naarmate er meer afhankelijkheden zijn. Daarbij hebben veel grote projecten de neiging te groeien wat betreft complexiteit, bijvoorbeeld door onvoorziene technische beperkingen en wat betreft omvang, bijvoorbeeld door extra onvoorziene deelprojecten. Het vraagt dat college, raad en ambtelijke organisatie zich bewust zijn van de risico’s en hier kritisch, open en eerlijk over communiceren.

Doorwerking

In het zogeheten Ronde Tafel Gesprek en de raadscommissie van 13 april 2015 in respectievelijk Drechterland en Stede Broec bespraken de raden de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Beide gemeenteraden zijn voornemens de aanbevelingen over te nemen. In Enkhuizen staat het rapport geagendeerd voor bespreking tijdens de raadsinformatieavond op 20 april 2015.


Opdrachtgever: Rekenkamercommissie SED
Onderzoeker: Martijn Mussche
Oplevering rapport: 2015

Onderstaand zijn de onderzoeksrapporten te downloaden:
Rapport Grote projecten – Stede Broec
Rapport Grote projecten – Enkhuizen
Rapport Grote projecten – Drechterland