Martijn Mussche

In september 2011 heb ik het onderzoeksbureau Unravelling opgericht om me specifiek te richten op het uitvoeren van rekenkameronderzoek. Van oorsprong ben ik bedrijfs-econoom. Meerdere jaren heb ik mij beziggehouden met bedrijven en bedrijfseconomische vraagstukken. Vanuit die achtergrond heb ik altijd met lichte verwondering en met grote interesse naar het openbaar bestuur gekeken. Verwondering vanwege de intrinsieke complexiteit van het openbaar bestuur die soms leidt tot weinig doeltreffend en doelmatig werkende organisaties. Interesse vanwege de directe relatie tussen openbaar bestuur en het algemene publieke belang: een evenwichtige, gezonde, duurzame en welvarende maatschappij. Door het uitvoeren van degelijk rekenkameronderzoek lever ik graag een bijdrage aan het verder verbeteren van het openbaar bestuur.

foto martijn

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem