In september 2011 heb ik het onderzoeksbureau Unravelling opgericht. Van oorsprong ben ik bedrijfseconoom. Vanuit die achtergrond heb ik altijd met lichte verwondering en met grote interesse naar het openbaar bestuur gekeken. Verwondering vanwege de intrinsieke complexiteit van het openbaar bestuur die soms leidt tot weinig doeltreffend en doelmatig werkende organisaties. Interesse vanwege de directe relatie tussen openbaar bestuur en het algemene publieke belang: een evenwichtige, gezonde, duurzame en welvarende maatschappij. Door het uitvoeren van degelijk rekenkameronderzoek lever ik graag een bijdrage aan het verder verbeteren van het openbaar bestuur.

De afgelopen jaren heeft Unravelling zich daarnaast ontwikkeld tot een integriteitsonderzoeksbureau. Voor integriteitsonderzoek is in mijn ogen een afgewogen en zeer zorgvuldige benadering van belang, met oog voor zowel melders als voor de onderzochte personen. Door objectieve en onafhankelijke waarheidsvinding draag ik graag bij aan het inzichtelijk maken van integriteitskwesties.

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem