Sinds 2011 ben ik als onderzoeker werkzaam, na een studie sociologie. Sinds die tijd houd ik me bezig met beleidsonderzoek, variërend van onderwerpen als mobiliteit en leefbaarheid tot (in toenemende mate) het sociale domein. Zo deed ik voor gemeenten een evaluatie van een van de eerste pilots met vroegsignalering en onderzocht ik de problematiek rond daklozen en de leefbaarheid rond AZC’s. Ik ben enige jaren bij grote en kleine gemeenten gedetacheerd geweest en ik zag dat er soms speling zit tussen het doel van beleid en de inzet van mensen en middelen. Via Unravelling kan ik op onafhankelijke wijze een brug tussen beleid, uitvoering en monitoring. Ik werk voornamelijk aan rekenkameronderzoek in het sociale domein.

Mijn persoonlijke interesse heeft altijd gelegen in menselijk gedrag. Ik ben nieuwsgierig hoe een mens reageert op de (sociale) omgeving, hoe één mens invloed kan uitoefenen op zijn omgeving en bijvoorbeeld de organisatiecultuur kan beïnvloeden. Vanuit de sociologie neem ik inzichten in groepsdynamiek mee en dit zet ik bij Unravelling in om sociale veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en integriteit te onderzoeken. Daarbij probeer ik breder te kijken dan één mens; de sociale dynamiek tussen mensen, de cultuur in de organisatie en de mate waarin het werk druk oplevert spelen een belangrijke rol in het gedrag van mensen in die context.

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem