PS-commissies hebben duurzaam inkopen besproken | 12 mei 2012

Vandaag hebben de Provinciale Staten-commissies van Noord-Holland en Utrecht de onderzoeksrapporten Duurzaam inkopen van de Randstedelijke Rekenkamer uitgebreid besproken.

In Noord-Holland betrof het de PS-commissie Water, Economie en Bestuur (WEB), in Utrecht de PS-commissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM). De Randstedelijke Rekenkamer was, samen met KplusV en Unravelling, bij beide vergaderingen aanwezig om een toelichting te geven. Ook de verdere bestuurlijke besluitvorming loopt parallel: in beide provincies wordt een statenvoorstel over de aanbevelingen op 4 juni 2012 in stemming gebracht.


Noord Holland: Nota PS cie WEB rapport Duurzaam inkopen en aanbesteden
Utrecht: Statenvoorstel rapport Duurzaam inkopen en aanbesteden