Nieuws

Onderzoek op afstand | 25 mrt 2020

Het is voor iedereen nog even zoeken, maar rekenkameronderzoek hoeft niet stil te staan tijdens de coronacrisis.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te verspreiden beïnvloeden het werk van vrijwel iedereen. Ook rekenkamercommissies en rekenkameronderzoekers hebben ermee te maken.

De onderzoekers van Unravelling in gesprek.

Rekenkameronderzoek op afstand

We bouwen nu in snel tempo ervaring op met het doen van onderzoek op afstand. Reeds geplande interviews voeren we nu uit met behulp van Skype. Ook andere videoconferencingoplossingen zoals Zoom zijn mogelijk. Een zakelijk interview verloopt prettig en doelmatig en het heeft echt toegevoegde waarde om elkaar te kunnen zien. Kort gezegd: het werkt prima!

Vergaderen op afstand

Ook vergaderen op afstand kan goed, zo is onze ervaring. Dat kan voor rekenkamercommissies een uitkomst bieden. De rol van de voorzitter is nog wat belangrijker voor het goede verloop van de vergadering (voortgang bewaken, sprekers de beurt geven). Het vraagt een duidelijke agenda en vooraf bestudeerde stukken (net als ook bij reguliere vergaderingen). Een voordeel is dat met wat voorbereiding de vergadering op afstand heel doelmatig kan verlopen. De vergadercyclus kan daarmee in stand blijven, de rekenkamercommissie kan besluiten nemen, onderzoekers kunnen onderzoeken toelichten en het rekenkamerwerk hoeft geen vertraging op te lopen.

Rekenkameronderzoeken grondexploitatie: een korte meta-analyse | 29 juni 2018

Unravelling Rekenkameronderzoeken grondexploitatie

De economische crisis bracht veel gemeenten in grote financiële problemen, mede dankzij forse verliesnemingen in de grondexploitatie. In deze korte meta-analyse worden de bevindingen van zes rekenkameronderzoeken naast elkaar gelegd en op hoofdlijnen vergeleken.

Lees meer

Rkc SED start onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen | 1 sept 2015

Unravelling Sted Broec Enkhuizen Drechterland

De gemeenteraad heeft raadsvoorstellen nodig om zijn werk goed te doen. De raad kan op basis van degelijke raadsvoorstellen zorgvuldige, goed overwogen keuzes maken en goede kaders stellen. De rekenkamercommissie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland onderzoekt de kwaliteit van de raadsvoorstellen in deze gemeenten.

Lees meer

Rekenkamercommissie SED publiceert een nieuwsbrief | 31 jul 2012

Unravelling Enkhuizen

De Rekenkamercommissie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland heeft de eerste nieuwsbrief gepubliceerd. In deze eerste nieuwsbrief stelt de rekenkamercommissie zich voor en geeft zij een toelichting op het eerste onderzoek. Het doel van de nieuwsbrief is om de inwoners te informeren over de voortgang en de resultaten van rekenkameronderzoeken. Deze nieuwsbrief zal enkele malen per jaar verschijnen.

Lees meer