Nieuws

Rekenkameronderzoeken grondexploitatie: een korte meta-analyse | 29 juni 2018

Unravelling Rekenkameronderzoeken grondexploitatie

De economische crisis bracht veel gemeenten in grote financiële problemen, mede dankzij forse verliesnemingen in de grondexploitatie. In deze korte meta-analyse worden de bevindingen van zes rekenkameronderzoeken naast elkaar gelegd en op hoofdlijnen vergeleken.

Lees meer

Rkc SED start onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen | 1 sept 2015

Unravelling Sted Broec Enkhuizen Drechterland

De gemeenteraad heeft raadsvoorstellen nodig om zijn werk goed te doen. De raad kan op basis van degelijke raadsvoorstellen zorgvuldige, goed overwogen keuzes maken en goede kaders stellen. De rekenkamercommissie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland onderzoekt de kwaliteit van de raadsvoorstellen in deze gemeenten.

Lees meer

Rekenkamercommissie SED publiceert een nieuwsbrief | 31 jul 2012

Unravelling Enkhuizen

De Rekenkamercommissie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland heeft de eerste nieuwsbrief gepubliceerd. In deze eerste nieuwsbrief stelt de rekenkamercommissie zich voor en geeft zij een toelichting op het eerste onderzoek. Het doel van de nieuwsbrief is om de inwoners te informeren over de voortgang en de resultaten van rekenkameronderzoeken. Deze nieuwsbrief zal enkele malen per jaar verschijnen.

Lees meer